Wykaz nieruchomości będących własnością gminy miejskiej Przeworsk, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Przeworsku przy ulicy Misiągiewicza i Niepodległości