Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy miejskiej Przeworsk, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Przeworsku przy ulicy Niepodległości