Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 29 grudnia 2021 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek ), o godz. 17 00 w salach Ratusza.

Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.