Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 r. (czwartek )
o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska w sali Ratusza.

Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska,
Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141