Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. ( czwartek ) o godz. 16.30 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141