Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska – Luty 2022

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 15 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska.

Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141