Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska – marzec 2022

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w sali Ratusza.

Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141