Posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska – Marzec 2022

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 31 marca 2022 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska:

  • Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek), o godz. 17:00 w salach Ratusza,
  • Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 30 marca 2022 r. (środa), o godz. 16:00 w salach Ratusza.

Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.