Posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska – Kwiecień 2022

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 28 kwietnia 2022 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska:

  • Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 26 kwietnia 2022 r. (wtorek),
    o godz. 16 00 w salach Ratusza.
  • Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27 kwietnia 2022 r.
    (środa), o godz. 16 00 w salach Ratusza.

Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.