Posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska – sierpień 2022

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 25 sierpnia 2022 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska :

– posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w salach Ratusza,

– posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 1600 w salach Ratusza.

Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.