Posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska – czerwiec 2022

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 23 czerwca 2022 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00 , w salach Ratusza.

Ponadto, w dniu 21 czerwca 2022 r., o godz. 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.

Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7:30 – 15:30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.