Posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska w związku z sesją zwołaną na dzień 28 września 2022 r.

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 września 2022 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska:

  • posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 26 września 2022 r. o godz. 16 00 ( poniedziałek ), w sali Ratusza,
  • posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27 września 2022 r. o godz.16 00 ( wtorek ), w sali Ratusza.

Ponadto, w dniu 27 września 2022 r. o godz. 14 30 (poniedziałek) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska, wynikające z planu pracy ww. komisji.

Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.