Posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska w związku z sesją zwołaną na dzień 27 października 2022 r.

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 27 października 2022 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska:

 – posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu
24 października 2022 r. o godz.16 00 ( poniedziałek ), w sali Ratusza,

 – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu
25 października 2022 r. o godz. 16 00 ( wtorek ), w sali Ratusza.

Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska,
Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.