Posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska w związku z sesją zwołaną na dzień 24 lutego 2023 r.

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 24 lutego 2023 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska:

  • posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 21 lutego 2023 r. o godz. 16 00 (wtorek), w sali Ratusza,
  • posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 16 30 (środa), w sali Ratusza.

Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.