Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ulicy Szpitalnej oraz przy ulicy Ignacego Solarza