Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia strefy płatnego parkowania w Przeworsku