Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej obejmującego  działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.