poniedziałek, 18 października 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PDF Drukuj Email
OBWIESZCZENIA.

Zmiana treści ogłoszenia dotyczy ogłoszenia o II nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk oznaczonej jako działka nr 504/3 Obręb nr 0001 miasta Przeworska położonej przy ulicy Głębokiej.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza, że w dniach od 8 października 2021r. do 22 października 2021r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące utworzenia strefy płatnego parkowania w Przeworsku, w obszarze ograniczonym ulicami: Rynek, ul. Bernardyńska, ul. Kazimierzowska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego, Plac Adama Mickiewicza, ul. Krótka, ul. Św. Jana, ul. Księdza Prałata Adama Ablewicza.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Głębokiej w Przeworsku.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicy Misiągiewicza, ulicy Generała Andersa oraz ulicy Gorliczyńskiej.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 30 września 2021 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska: - Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek ), o godz. 16 00 w salach Ratusza oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 28 września 2021 r. (wtorek), o godz. 16 00 w salach Ratusza. Ponadto, w dniu 27 września 2021 roku (poniedziałek), o godz. 15:30 w salach Ratusza odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2021 r., znak: WOOŚ.442.1.2021.AD.2.


Zarządzenie nr 95/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 26 sierpnia 2021 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska: - Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16 00 w Ratuszu, - Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 16 00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa podkarpackiego.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie konkursu na realizację w roku 2021 zadań pożytku publicznego. Dokumenty do pobrania - TUTAJ


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ulicy Reymonta w Przeworsku.


Zarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2021 zadań pożytku publicznego, w zakresie: ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - link do Zarządzenia - https://przeworsk.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7053&idmp=748&r=r


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 22 czerwca 2021 r. odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 16.00. w salach Ratusza. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Mikołaja Kopernika w Przeworsku.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Głębokiej w Przeworsku.


Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia dokumentacji "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworska". OBWIESZCZENIE - PDF, PROJEKT ZAŁOŻEŃ - PDF.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 27 maja 2021 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska:
- Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 24 maja 2021 r. ( poniedziałek ), o godz. 16 00 w salach Ratusza.
- Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26 maja 2021 r. (środa ), o godz. 17 00 w salach Ratusza. 
Ponadto, w dniu 26 maja 2021 roku ( środa), o godz. 16 00 w salach Ratusza odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg, który odbędzie się w dniu 21 lipca 2021 roku w Urzędzie Miasta Przeworska pokój 124, na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej - działka nr 46/12 Obręb nr 2 o pow. 0,2998 ha oraz działka nr 46/13 Obręb nr 2 o pow. 0,2996 ha oraz działka 46/14 Obręb nr 2 o pow. 0,2559 ha.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 maja 2021 r., znak: WOOŚ.420.15.2.2021.AD.17. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzszącą związaną z przebudową gazociągu Jarosław – Sędziszów, zlokalizowanego w mieście Przeworsk oraz miejscowościach Studzian i Gwizdaj, gmina Przeworsk


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 29 kwietnia 2021 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek ), o godz. 16 00 w salach Ratusza. Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27 kwietnia 2021 r. (wtorek ), o godz. 16 00 w salach Ratusza. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicy Głębokiej i Mikołaja Kopernika.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00, w sali Ratusza odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30, telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141 lub klikając w PORZĄDEK OBRAD.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 marca 2021 r., znak: WOOŚ.420.15.2.2021.AD.7.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 31 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00. w salach Ratusza. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu, w dniu 11 marca 2021 r., postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudową gazociągu Jarosław – Sędziszów, zlokalizowanego w mieście Przeworsk oraz miejscowościach Studzian i Gwizdaj, gmina Przeworsk. Sygnatura pisma: WOOŚ.420.15.2.2021.AD.3


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicy Gorliczyńskiej.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicy Kasprowicza w Przeworsku.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 10 marca 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 25 lutego 2021 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska:
- Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek ) o godz. 16 00 w salach Ratusza,
- Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek), o godz. 16 00 w salach Ratusza.
Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 12 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 16.00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny położony przy ul. Misiągiewicza 20/37 w Przeworsku.


Gminny Komisarz Spisowy w Przeworsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021., znak WOOŚ.442.2.2020.AD.8 w ziwiązku z dokumentem „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030”.


Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu Kultura fizyczna i sport przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 stycznia 2021 r. odbędzie się posiedzenie komisji Rady Miasta Przeworska: 
- Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16 00 w Ratuszu,
- Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 16 00 w Ratuszu. 
Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, że w dniu 18 stycznia 2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przeworsk”. Sygnatura pisma WOOŚ.420.15.3.2020.NH.14.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, że w dniu 18 stycznia 2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przeworsk”. Sygnatura pisma WOOŚ.420.15.3.2020.NH.15.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, że w dniu 18 stycznia 2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przeworsk”. Sygnatura pisma WOOŚ.420.15.3.2020.NH.16.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy, nieograniczony, ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na osiedlu Józefa Benbenka i przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku.


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu przeworskiego - https://www.powiatprzeworsk.pl/informator/nieodplatna-pomoc-prawna-na-terenie-powiatu-przeworskiego/


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 2020 r., znak: WOOŚ.420.15.3.2020.NH.8 odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przeworsk"


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 29 grudnia 2020 r. odbędą się posiedzenia: - Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, - Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy, nieograniczony, ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ul. Długiej.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020., znak WOOŚ.442.1.2020.AD.135


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultura fizyczna i sport. Dokumenty do pobrania - TUTAJ.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dokumenty do pobrania - TUTAJ.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Dokumenty do pobrania - TUTAJ.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ulicy Kościelnej.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 26 listopada 2020r. odbędą się posiedzenia następujących Komisji Rady Miasta Przeworska; Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 20 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 16 00 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23 listopada 2020 roku ( poniedziałek ) o godz. 16 00 w Ratuszu, z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielająca "Impresja" Robert Jaśkowiec pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Przeworsku instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ulicy Misiągiewicza oraz na osiedlu Józefa Benbenka.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska odbędzie posiedzenie w dniu 10 listopada 2020 r. (wtorek) od godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141, od godz. 7.30 – 15.30.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 października 2020 r., znak: WOOŚ.420.15.3.2020.NH.2 odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przeworsk"


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 29 października 2020 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska:
- Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek), o godz. 16.00 w salach Ratusza,
- Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27 października 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00 w salach Ratusza.
Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy: os. Józefa Benbenka, ul. Długiej, ul. Misiągiewicza, ul. Jagiellońskiej.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 24 września 2020 r. odbędą się posiedzenia następujących Komisji Rady Miasta Przeworska;

- Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 21 września 2020 roku o godz. 16 00 w Ratuszu,
- Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 22 września 2020 roku o godz. 16 00 w Ratuszu.
Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 27 sierpnia 2020 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Przeworska: - Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), o godz. 16 00 w salach Ratusza, - Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26 sierpnia 2020 r. ( środa) o godz. 16 00 w salach Ratusza. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ulicy Gorliczyńskiej.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Nad Stawem w Przeworsku.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r., znak: WOOŚ.442.1.2020.AD.5. odnośnie postępowania transgranicznego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 25 czerwca 2020 r. odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 17 00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Pszenna, ul. Nad Stawem, ul. Misiągiewicza


Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 maja 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ul. Łańcuckiej


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ul. Szpitalnej oraz ul. Łańcuckiej


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Łukasiewicza i ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ulicy Łańcuckiej.


Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie z dnia 9 marca 2020 r. ZAWIADOMIENIE


Obwieszczenie nr 1 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2020 r. o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ulicy Łukasiewicza i ulicy Gorliczyńskiej.


Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2020 zadań pożytku publicznego.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 30 stycznia 2020 r. odbędą się posiedzenia następujących Komisji Rady Miasta Przeworska;
- Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 16 00 w Ratuszu,
- Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 16 00 w Ratuszu.
Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szpitalnej i Łańcuckiej.


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEWORSKIEGO


Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu Kultura fizyczna i sport przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 03 stycznia 2020 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 9 stycznia 2020 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 8 stycznia (środa) 2020 r. o godz. 16 00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2020 zadań pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2020 zadań pożytku publicznego.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska odbędzie posiedzenie w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 16.00. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 19 grudnia 2019 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2020 zadań pożytku publicznego. Więcej informacji tutaj.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05 grudnia 2019., znak WOOŚ.4207.15.1.2017.PM.90


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05 grudnia 2019., znak WOOŚ.4207.15.1.2017.PM.91


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 28 listopada 2019 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 1600 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 16 00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. W dniu 27 listopada 2019 r. ( środa) o godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w Ratuszu. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ulicy Głębokiej w Przeworsku.


Burmistrz Miasta Przeworska informuje o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W linku aktualna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dotępnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego. LISTA TUTAJ.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zniesienia współwłasności położonych w Przeworsku.


Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2019 r., znak OS-III.7245.66.1.2019.AM


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 29 października 2019 r. odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Przeworska : Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16 00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15 00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 26 września 2019 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02 września 2019., znak WOOŚ.442.1.2018.AD.147


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02 września 2019., znak WOOŚ.420.15.1.2019.BK.20


Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2019 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2019 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2019., znak WOOŚ.4207.15.1.2017.PM.85


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 29 sierpnia 2019 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu,
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141. Komisja Budżetowo – Gospodarcza Rady Miasta Przeworska odbędzie posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 12.00. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dokumenty do pobrania - TUTAJ.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w Przeworsku.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska odbędzie posiedzenie w dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) od godz. 16.30. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska odbędzie posiedzenie w dniu 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) od godz. 16.00. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Marii Konopnickiej w Przeworsku.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) od godz. 13.00. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Jagiellońskiej w Przeworsku.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 19 czerwca 2019 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki oraz os. Józefa Poniatowskiego.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Przeworsku.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ulicy Jagiellońskiej


Oferta na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie Kultury fizycznej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 25 kwietnia 2019 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 24 kwietnia 2019 r. ( środa) o godz. 14.00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Przeworsku, przy ul. Wojska Polskiego.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 28 marca 2019 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Gorliczyńska.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 31 stycznia 2019 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, - Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworsk o wydaniu decyzji znak RPPII.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska" z dnia 14 stycznia 2019 r.


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego.


Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2019 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacja, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2019 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacja, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 20 grudnia 2018 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 29 listopada 2018 r. odbędą się posiedzenia: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Ratuszu, oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Przeworsku, przy ul. Gorliczyńskiej.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Gorliczyńskiej


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Kazimierzowskiej 10


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 11 października 2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska i Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - przy ul. Adama Mickiewicza.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 27 września 2018 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 24.09.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 25.09.2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 24.09.2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska i w dniu 24.09.2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać sięw Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 14.09.2018 r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przu ul. Marii Konopnickiej w Przeworsku


Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2018 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacja, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 30 sierpnia 2018 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 28.08.2018 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 29.08.2018 r. (środa) o godz. 15.30 w Ratuszu, ponadto w dniu 29.08.2018 r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska Nr 73/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2018 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ul. Kościuszki, ul. gen. Andersa, ul. Armii Krajowej. OGŁOSZENIE


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pod nazwą : PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK NA LATA 2018-2021 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2022-2025.
Dokumenty do pobrania : KONSULTACJE, FORMULARZ UWAG, PROJEKT PROGRAMU.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania;


Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworsk o zawarciu porozumienia czterostronnego w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego z dnia 23 lipca 2018 r., znak RPPII.6220.2.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 lipca 2018 r., znak RPPII.6220.2.2018


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018., znak WOOŚ.422.1.2012.AD.261


Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Przeworska


Ogłoszenie o trzecim nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku - os. Józefa Benbenka, ul. Misiągiewicza.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.), prowadzący działalność z zakresu ustaw:

  • z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

  • z dnia 20 stycznia 2005 r. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

  • z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

  • z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

  • z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

  • z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BiP - sprawy do załatwienia – Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 60 24; 17 747 63 34-35; 17 773 60 58; 17 747 63 32; 17 773 60 40, 17 747 69 25.

Marszałek Województwa Podkarpackie

Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 28 czerwca 2018 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 22.06.2018 r. (piątek) o godz. 15.30 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 26.06.2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu, ponadto w dniu 22.06.2018 r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska, w dniu 26.06.2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 maja 2018., znak WOOŚ.4207.15.1.2017.PM.39


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 maja 2018., znak WOOŚ.4207.15.1.2017.PM.41


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 29 maja 2018 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 24.05.2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 28.05.2016r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku - ul. Kościuszki, ul. gen. Andersa, ul. Armii Krajowej


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że od dnia 24 kwietnia 2018 r. będą przeprowadzane kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu przeworskiego pod kątem spełnienia zasad bioasekruacji wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Przemyślu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu NEWKOM EKO. Więcej informacji PDF.


Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego. JPG


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 26 kwietnia 2018 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 24.04.2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 23.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ul. Misiągiewicza i os. Józefa Benbenka. PDF.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 12.04.2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska. Początek posiedzenia w sali Ratusza. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Burmistrz Miasta Przeworska informuje o ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017 r.Treść informacji - PDF.


Wykaz nieruchomości będący własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do sprzedaży - ul. Piłsudskiego, Kościuszki, gen. Andersa, Armii Krajowej.


Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku ogłasza w dniu 27.03.2018 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Gorliczyńska 15/1 w Przeworsku oraz sprzedaż działki przy ulicy Gorliczyńskiej 13 w Przeworsku. Gorliczyńska 15.pdf, Gorliczyńska 13.pdf.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta zwołaną na dzień 27 marca 2018 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23.03.2016r. (piątek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26.03.2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


W związku z upływem kadencji władz samorządu mieszkańców zapraszamy mieszkańców Osiedla Nr 6 obejmującego ulice: JASNĄ, JANA KASPROWICZA, KLONOWĄ, KAZIMIERZA KOCZOCIKA, WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA, TATARSKĄ, TKACKĄ, WIERZBOWĄ, WOJSKA POLSKIEGO, ZIELONĄ na zebranie w dniu 21 marca 2018 r. (środa ) o godz. 17.00 do małej sali narad Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 w Przeworsku, którego tematami będzie: wybór nowych władz osiedlowych, informacja władz miasta na tematy inwestycyjne.
Prosi się o niezawodne przybycie. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 6 Henryk Pelc.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 27 lutego 2018 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 26.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018., znak WOOŚ.442.1.2018.AR.4


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek przy ul. Misiągiewicza i os. Józefa Benbenka.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 30 stycznia 2018 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25.01.2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26.01.2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2018., znak WOOŚ.4235.34.2017.AD.12


Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku ogłasza w dniu 22.01.2018 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Gorliczyńska 15/1 w Przeworsku oraz sprzedaż działki przy ulicy Gorliczyńskiej 13 w Przeworsku. Więcej informacji PDF.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2017., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.81


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2017., znak WOOŚ.4235.36.2017.AD.6


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Misiągiewicza, os. Józefa Benbenka.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 grudnia 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 20.12.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 21.12.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2017., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.76


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 30 listopada 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 27.11.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 28.11.2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 27.11.2017 r. (poniedziałek) od godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 października 2017., znak WOOŚ.4235.34.2017.AD.2


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 24.11.2017 r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska, w sali Ratusza. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 października 2017., znak WOOŚ.4235.4.2017.AT.10


"Firma TAXUS" w związku z wykonywaniem na zlecenie Starostwa Powiatowego w Przeworsku uproszczonych planów urządzenia lasu dla Miasta Przeworska przekazała projekty planów do wyłożenia do publicznego wglądu. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przeworska, pok. 219. Właściciele lasów z terenu m. Przeworska w terminie do 16 listopada br. mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu".


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 26 października 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska:Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 24.10.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 23.10.2017 r. (poniedziałek) od godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WYKAZ


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WYKAZ


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 września 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26.09.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 25.09.2017 r. (poniedziałek) od godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 21.09.2017 r. (czwartek) od godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018. PDF


Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 31 sierpnia 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 28.08.2017r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 29.08.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 28.08.2017 (poniedziałek) od godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. PDF


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2017., znak WOOŚ.4207.15.1.2017.PM.36


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2017., znak WOOŚ.4207.15.1.2017.PM.35


Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu - SKO.415.71.2017; SKO.415.79.2017


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2017., znak WOOŚ.4207.15.1. 2017.PM.27


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 29 czerwca 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 26.06.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27.06.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 26.06.2017 (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2017., znak WOOŚ.4207.15.1. 2017.PM.24


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 maja 2017., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.57


Ogłoszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku. PDF


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Koczocika, ul. Jagiellońska


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 25 maja 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 23.05.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 24.05.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Ratuszu, ponadto w dniu 24.05.2017 (środa) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.442.2.2017.AR.2


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przeworsku o planowanej akcji szczepienia lisów. Więcej informacji w załączniku. Kliknij.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.52


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.51


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r. Plik do pobrania.


OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY CMENTARNEJ I PRZYGOTOWANIE JEJ DO CEREMONII POGRZEBOWYCH. CENNIK.


OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU ZA USŁUGI CMENTARNE WYKONYWANE NA CMENTARZACH. CENNIK.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.30.2016.AR.4 oraz Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.30.2016.AR.3


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r., znak WOOŚ.4207.15.1.2016.PM.8


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 marca 2017 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.87


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 27 kwietnia 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 24.04.2017r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 25.04.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu.Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska,Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 marca 2017 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.86


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Pszennej oraz przy ul. Studziańskiej


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Jasna.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 30 marca 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 28.03.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.40. OBWIESZCZENIE


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako Zajazd "Pastewnik" zlokalizowanej przy ul. Łańcuckiej 2 w Przeworsku, na czas oznaczony 10 lat


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.36. OBWIESZCZENIE


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 lutego 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Ratuszu, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji oraz ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2017/2018


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08 luty 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.33. OBWIESZCZENIE


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Pszenna, Kazimierzowska, Studziańska.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 13.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska, w sali Ratusza.Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.71. OBWIESZCZENIE


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 26 stycznia 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 24.01.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25.01.2017r. (środa) o godz. 15.00 w Ratuszu.


XXXIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA - porządek obrad


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05 stycznia 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.25. OBWIESZCZENIE


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wynikach w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.


Nieodpłatna pomoc prawna. Więcej informacji


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mostowej oraz ul. Gorliczyńskiej


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2016 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.63. WOOŚ.4200.2.2016.KR.62. OBWIESZCZENIE_1 oraz OBWIESZCZENIE_2


Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczania używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.


CENNIK OPŁAT ZA NABYCIE PRAWA DO DZIAŁKI CMENTARNEJ NA OKRES 30 LAT - 1 stycznia 2017 r.

Opłata zgodnie z uchwałą Nr XLII/322/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnychw Przeworsku (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3881).

Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata Netto

/w zł/

Opłaty Brutto

(VAT 8%)

I. Groby ziemne

a)

Grób dziecięcy (dziecko do lat 6)

50,00

54,00 zł

b)

Grób pojedynczy

100,00

108,00 zł

c)

Grób podwójny (w poziomie)

200,00

216,00 zł

d)

Grób potrójny (w poziomie)

300,00

324,00 zł

II. Grobowce murowane

a)

Grób pojedynczy

320,00

345,60 zł

b)

Grób podwójny (w poziomie)

460,00

496,80 zł

c)

Grób potrójny (w poziomie)

590,00

637,20 zł

d)

Grób poczwórny i większy (w poziomie)

710,00

766,80 zł

Uwagi:

  1. Cennik obowiązuje od dnia 17 grudnia 2013 r.
  2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10 (pokój nr 115) lub dokonać przelewu na nr konta: 58 1560 1195 2166 1681 5000 0001, z podaniem lokalizacji grobu tj. sektor, rząd i numer oraz nazwisko osoby pochowanej.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r. w Polsce. PISMO PRZEWODNIE, KOMUNIKAT, ROZPORZĄDZENIE.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 października 2016 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.21. OBWIESZCZENIE


Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - u ptaków dzikich jak i drobiu. Prosimy hodowców o zachowanie szczególnej ostrożności i niezwłoczne zgłaszanie do lekarza weterynarii jak i burmistrza ognisk występowania choroby zakaźnej drobiu. Plakat informacyjny


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.


Obwieszczenie z dnia 07.12.2016 r. - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 05.12.2016r. o odmowie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o przyjmowaniu wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów i sprzętu. Wniosek - do pobrania. Oświadczenie - do pobrania.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworsk”.Projekt założeń.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet