piątek, 18 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


Chór Męski Echo przy Bazylice Kolegiackiej p.w. Ducha Świętego
Spis treści
Chór Męski Echo przy Bazylice Kolegiackiej p.w. Ducha Świętego
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Chórzyści w latach 1898-2008
Wszystkie strony
Chór Męski Echo przy Bazylice Kolegiackiej p.w. Ducha Świętego.

(...) Tam idź, gdzie słyszysz śpiew,

Tam ludzie serca mają,

Źli ludzie wierzaj mi

Nigdy nie śpiewają...

C.K. Norwid

Chór Męski "Echo" został założony w 1898 roku przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Przeworsku. W 1998 roku obchodzono uroczyście Jubileusz 100-lecia działalności - śpiew chóru jubilata podczas Mszy Świętej odprawionej przez Ks. apb Józefa Michalika w miejscowej bazylice. Ksiądz Arcybiskup poświęcił pamiątkową tablicę ufundowaną z tej okazji, wmurowaną w przedsionku świątyni. Jubileuszowy koncert w Miejskim Ośrodku Kultury transmitowało Polskie Radio.

W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza w 1998 r., która zbiegła się z setną rocznicą założenia chóru „Echo”, władze miasta Przeworska z inicjatywy radnego A. Świtalskiego – członka zarządu Miasta i prezesa chóru, ufundowały wieszczowi pomnik (na Placu Adama Mickiewicza) – poświęcony 22 grudnia 1998 r.

 

Bogata chóralna tradycja sięga jeszcze czasów rozbiorów. Założony został na przełomie XIX i XX wieku przy wspomnianym „Towarzystwie”. W 1898 roku odbył się pierwszy publiczny występ na wieczornicy zorganizowanej przez „Towarzystwo”, w celu uczczenia 100-letniej rocznicy urodzin narodowego wieszcza Adama Mickiewicza.

 

Uroczystość zorganizowana została z niespotykanym dotychczas rozmachem, stała się wielkim wydarzeniem w mieście, odbiła się także szerokim echem w okolicznych miejscowościach, pozostając na długie lata w pamięci mieszkańców. „Echo” będące symbolem tych wydarzeń przylgnęło odtąd do zespołu stając się jego nazwą. Niebawem,wzorem sąsiednich sokolich kół mających własne chóry dodano do nazwy określenie przynależności, stąd „Echo Sokole”. Pod nazwą „Echo Sokole” i batutą druha Tomasza Tworka chór występował głównie podczas uroczystości organizowanych przez „Towarzystwo”, okolicznościowych wieczornic, w rocznice historycznych wydarzeń.

 

Pierwszą siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przeworsku był budynek sieczkarni ofiarowany przez klasztor Ojców Bernardynów. W roku 1901 za Prezesa „Towarzystwa” dr Ignacego Smyczyńskiego zakupiono budynek starego browaru, który po kilku latach prac remontowo - adaptacyjnych dzięki ofiarności miejscowego społeczeństwa oddano do użytku, kolejną modernizację zakończono w 1938 r.

 

Chór posiada w swoim repertuarze i wykonuje utwory wielu znanych autorów by wspomnieć niektórych: Gumółkę, Chopina, Moniuszkę, Beethovena, Verdiego, Gounoda i innych. Wykonuje również pieśni pisane przez dyrygentów i śpiewających w chórze.

 

Niektóre z występów: 23 lutego 1901 r. w rocznicę Powstania Styczniowego zorganizowano uroczysty wieczór. Słowo wstępne wygłosił Prezes „Sokoła" dr Ignacy Smyczyński. Chór wystąpił z utworami Stanisława Moniuszki oraz pieśniami do muzyki Henryka Wieniawskiego. W repertuarze tego wieczoru znalazły się również inne utwory chóralno - muzyczne wykonywane przez przeworskich i jarosławskich „Sokołów”. Druh Waśniewski recytował fragmenty „Dziadów” Adama Mickiewicza. W 1906 roku założono przy „Sokole Kółko Dramatyczne, w którym aktywnie udzielali się członkowie chóru. Wystawiano co roku Jasełka, wspólnie zorganizowano uroczysty występ w 250-tą rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza. W dniu 5 maja wspomnianego roku w sali „Sokoła” rozpoczął się uroczysty wieczór, na którego program złożyły się: słowo wstępne, deklamacje, występ chóru oraz przedstawienie teatralne wg powieści Henryka Sienkiewicza „Potop" zatytułowane „Śluby królewskie”. Na drugi dzień, zgodnie z decyzją Biskupa Przemyskiego odprawiono w tej intencji mszę św. w kościele parafialnym z okolicznościowym kazaniem. Podczas mszy wystąpił sokoli chór. W listopadzie 1912 r. urządzono uroczyste obchody trzechsetnej rocznicy śmierci Piotra Skargi i setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego. Uroczystość odbyła się wieczorem w sali „Sokoła”. Po słowie wstępnym i odśpiewaniu przez chór kantaty na cześć Piotra Skargi rozpoczęła się część deklamacyjno – muzyczna. 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt