wtorek, 15 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


Pomoc dla przedsiębiorców PDF Drukuj Email
środa, 08 kwietnia 2020 14:13
Pomoc dla przedsiębiorców.

Zasady pomocy dla przedsiębiorców: Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców wynajmujących lub wydzierżawiających nieruchomości gminne, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zmiana terminu płatności rocznych opłat przekształceniowych/użytkowania wieczystego należnych za rok 2020

Działając na podstawie art. 15 j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 567) oraz art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw( Dz.U. z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że:

  • opłatę roczna z tytułu użytkowania wieczystego o której mowa w art. 71 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów,
  • opłatę roczna przekształceniową należna za rok 2020 w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 r.

 

Od 1 kwietnia br. rozpoczęła się realizacja najważniejszych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, którzy  w wyniku epidemii znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. W chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku dysponuje środkami przeznaczonymi na niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. Wnioski można składać poczta tradycyjną lub e-mailową na adres Urzędu. Szczegółowe informacje pod linkiem: Tarcza antykryzysowa COVID-19 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku

  1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:
  1. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy
  1. Dane kontaktowe

 

Poprawiony: środa, 20 maja 2020 07:35
 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt