piątek, 18 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


SZLAKIEM TRANSGRANICZNYCH RZEMIEŚLNIKÓW PDF Drukuj Email
SZLAKIEM TRANSGRANICZNYCH RZEMIEŚLNIKÓW.

STRONA PROJEKTU


NOWY PROJEKT UNIJNY W MIEŚCIE

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podpisał, w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020, umowę o dofinansowanie projektu "Szlakiem transgranicznych rzemieślników". Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie.

Tytuł projektu jest znamienny, zwłaszcza dla mieszkańców znających historię Przeworska. W XV w. rzemieślnicy nadawali ton życiu miasta, a wytwarzane przez nich towary zaspokajały nie tylko lokalne potrzeby, były również znane nawet w odległych krajach. W Przeworsku najliczniejszą organizacją zawodową był cech tkaczy płócienników i to właśnie poznanie tradycji tkactwa zakłada opracowany projekt. W XVII i XVIII w. cech tkaczy, uznane już wówczas swoje wyroby sprzedawał w całej Polsce i na Litwie. Eksport do innych krajów Europy odbywał się drogą morska poprzez port w Gdańsku. Do dziś, w związku z ówczesnym zagęszczeniem warsztatów tkackich, jedna z przeworskich ulic nosi nazwę Tkacka.

Przygotowany bezkosztowo i we własnym zakresie projekt ma charakter transgraniczny. Liderem jest Gmina Miejska Przeworsk, natomiast rolę Partnera pełnić będzie Agencja Rozwoju Regionalnego ze Svidnika. W ramach mikroprojektu planuje się m.in. opracowanie analizy potencjału historyczno – kulturowego pogranicza, jako bazy utworzenia nowego transgranicznego szlaku turystycznego „Śladami tkaczy” i jego marki, warsztaty tkackie oraz warsztaty farbowania tkanin. Wyroby wykonane podczas warsztatów będą prezentowane na imprezie plenerowej „Majówka utkana słońcem”. W ramach projektu zakupione zostaną również materiały oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia warsztatów (krosna tkackie, ramy gobelinowe, tkaniny, barwniki). Mikroprojekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. Realizacja mikroprojektu jest częścią większego zamierzenia, jakim jest stworzenie w przyszłości wspólnego transgranicznego szlaku turystycznego.

Projekt został oszacowany na 55 768,81 EURO (ok. 242 594,37 zł), w tym tylko 10% kwoty pochodzić będzie z miejskiej kasy (ok. 24 259,44 zł). Uzasadniając celowość projektu, Burmistrz Przeworska zaznaczył, że dla lokalnej społeczności równie ważne są inicjatywy wpływające na integrację mieszkańców, przypominanie tradycji kulturowych i historii miasta.POZNAJ TAJNIKI PRODUKCJI TKANIN W DAWNYM PRZEWORSKU

Rozpoczynamy proces rekrutacji na warsztaty tkackie i warsztaty farbowania tkanin w ramach mikroprojektu „Szlakiem Transgranicznych Rzemieślników” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020. Rekrutacja na warsztaty tkackie odbywać się będzie od dnia 25.09.2017 r. do dnia 04.10.2017 r. Nabór na warsztaty farbowania zostanie ogłoszony na dwa miesiące przed rozpoczęciem warsztatów.

 

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tkactwem, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie tkactwa lub po prostu pragną poznać kulturę, historię i ginące zawody naszych przodków.

W ciągu kilku dni uczestnicy warsztatów poznają historię tkactwa i surowców używanych w dziedzinie tkactwa oraz różnorodne techniki tkackie. Każdy uczestnik będzie mógł opanować techniki przy pomocy rozmaitych narzędzi i technik. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Program warsztatów obejmuje wprowadzenie do tkania, tkanie na bardku, tkanie na krosnach pionowych z półnicielnicą i bardem, wzory osnowowe z wykorzystaniem tabliczek tkackich, tkanie na krosnach poziomych z dwoma i czterema nicielnicami, tkanie gobelinów i inne techniki artystyczne.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w warsztatach można składać osobiście lub wysłać w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Szczegóły dotyczące warsztatów zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach tkackich i warsztatach farbowania. Informację można uzyskać również w biurze projektu, w Referacie Rozwoju Miasta ul. Jagiellońska 10, pok. 222, tel. 16 648 78 44 wew. 132.

Formularze do pobrania:
http://www.przeworsk.um.gov.pl/compone…/content/article/2298


REKRUTACJA NA WARSZTATY FARBOWANIA

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Przeworska rozpoczyna proces rekrutacji na warsztaty   farbowania tkanin w ramach mikroprojektu „Szlakiem Transgranicznych Rzemieślników” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020.


Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych technikami ręcznego farbowania tkanin, lub do osób, które pragną zapoznać się ze sposobami barwienia tkanin używanymi przez naszych przodków. W  trakcie warsztatów uczestnicy poznają tajniki średniowiecznego farbowania, a także spróbują przy użyciu składników znalezionych w naturze przygotować „magiczną miksturę” i  przyrządzić kąpiel farbiarską. Szczegóły dotyczące warsztatów oraz uczestnictwa w nich, zawarte są w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach tkackich i warsztatach farbowania”. Informację można uzyskać również w biurze projektu, w Referacie Rozwoju Miasta ul. Jagiellońska 10, pok. 222, tel. 16 648 78 44 wew. 132/ Rekrutacja na warsztaty odbywać się będzie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 15.03.2018 r. Formularze zgłoszeniowe do udziału w warsztatach będzie można składać osobiście lub wysłać w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Regulamin warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy.

Terminy, liczba godzin i uczestników warsztatów:

Rodzaj warsztatów

Planowany termin warsztatów

Liczba godzin warsztatowych

Liczba uczestników warsztatów

Krótki opis warsztatów

Warsztaty farbowania tkanin

23.03.2018

w Svidniku

grupa słowacka

24.03.2018

w Przeworsku

grupa polska

6 godzin

(po 3 godziny

na grupę)

2 grupy po

8 osób

Praktyczne zajęcia w zakresie farbowania tkanin za pomocą naturalnych barwników

 

 

 

 

 

 

 

 


Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy !

 

Obserwując współczesne trendy, zapotrzebowanie na oryginalność i powrót do korzeni Urząd Miasta Przeworska oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Svidniku, zaproponowały mieszkańcom pogranicza udział w warsztatach tkackich, zorganizowanych w ramach realizowanego projektu „Szlakiem transgranicznych rzemieślników” w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Warsztaty odbyły się dwukrotnie: w październiku i listopadzie br. Wzięło w nich udział szesnaście osób podzielonych na dwie grupy, osiem osób po stronie słowackiej i osiem osób po stronie polskiej, zrekrutowanych w przeprowadzonym wcześniej procesie rekrutacji. Beneficjenci warsztatów to kobiety i mężczyźni, z prawdziwą pasją i potrzebą poznawania nowych nieznanych dla nich, zanikających dawnych zawodów rzemieślniczych obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

Uczestnicy warsztatów poznali koncepcję projektu oraz historię tkactwa na pograniczu polsko - słowackim, ze szczególnym akcentem na tradycyjne zawody rzemieślnicze Przeworska, gdzie właśnie dominowało tkactwo, a tradycje tkackie sięgały wczesnego średniowiecza. Program pierwszej części warsztatów obejmował wprowadzenie do tkania, tkanie na bardku, tkanie na krosnach pionowych z półnicielnicą i bardem, wzory osnowowe z wykorzystaniem tabliczek tkackich, zaś w drugiej części - tkanie na krosnach poziomych  z dwoma i czterema nicielnicami oraz tkanie gobelinów. Warsztaty wprowadziły uczestników w dający niemal nieograniczone możliwości wyrażania ekspresji świat tkanin artystycznych. Uczestnicy podeszli do warsztatów z prawdziwym zaangażowaniem i pasją tworząc kolorowe krajki, swoje indywidualne wzory czy pierwsze gobeliny. Na warsztatach  obecny był również polski i słowacki personel projektu, oraz goście i obserwatorzy.

Urząd Miasta Przeworska rozpoczyna proces rekrutacji na warsztaty tkackie i warsztaty farbowania tkanin w ramach mikroprojektu „Szlakiem Transgranicznych Rzemieślników” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Rekrutacja na warsztaty tkackie odbywać się będzie od dnia 25.09.2017 r. do dnia 04.10.2017 r.

Nabór na warsztaty farbowania zostanie ogłoszony na dwa miesiące przed rozpoczęciem warsztatów.

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tkactwem, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie tkactwa lub po prostu pragną poznać kulturę, historię i ginące zawody naszych przodków.

W ciągu kilku dni uczestnicy warsztatów poznają historię tkactwa i surowców używanych w dziedzinie tkactwa oraz różnorodne techniki tkackie. Każdy uczestnik będzie mógł opanować techniki przy pomocy rozmaitych narzędzi i technik. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Program warsztatów obejmuje wprowadzenie do tkania, tkanie na bardku, tkanie na krosnach pionowych z półnicielnicą i bardem, wzory osnowowe z wykorzystaniem tabliczek tkackich, tkanie na krosnach poziomych z dwoma i czterema nicielnicami, tkanie gobelinów i inne techniki artystyczne.

Rodzaj warsztatów

Planowany termin warsztatów

Liczba godzin warsztatowych

Liczba uczestników warsztatów

Krótki opis warsztatów

Warsztaty tkackie

Październik –listopad 2017 r

24 godzin

(po 12 godzin

na grupę)

2 grupy po 8 osób

Praktyczne zajęcia w zakresie: tkanie na Bardku, tkanie na krosnach pionowych z półnicielnicą i bardem, wzory osnowowe z wykorzystaniem tabliczek tkackich, tkanie na krosnach poziomych
z dwoma i czterema nicielnicami, tkanie gobelinów i inne techniki artystyczne.

Warsztaty farbowania tkanin

Kwiecień/maj 2018 r.

6 godzin (po 3 godziny na grupę)

2 grupy po 8 osób

Praktyczne zajęcia w zakresie farbowania tkanin.

Dokładne terminy oraz lokalizacja warsztatów tkackich i farbowania tkanin zostaną podane do wiadomości uczestników po przeprowadzonej rekrutacji i będą uzależnione od przesłanych formularzy uczestników. Zaplanowano, iż warsztaty odbywać się mogą w Przeworsku i Świdniku (Słowacja) w soboty i niedziele. Kryteria rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach znajdują się
w regulaminie.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w warsztatach można składać osobiście lub wysłać w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Szczegóły dotyczące warsztatów zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach tkackich i warsztatach farbowania. Informację można uzyskać również w biurze projektu, w Referacie Rozwoju Miasta ul. Jagiellońska 10, pok. 222, tel. 16 648 78 44 wew. 132.

Do pobrania:


MAJÓWKA UTKANA SŁOŃCEM - DZIEŃ PIERWSZY

25 i 26 maja 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie polsko-słowackiego projektu pt. „Szlakiem transgranicznych rzemieślników” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020. Projekt był realizowany przez rok, zaś „MAJÓWKA UTKANA SŁOŃCEM” była jego ostatnim wydarzeniem. Pierwszego dnia Majówki w Ratuszu spotkało się ponad 50 gości z Polski i Słowacji. Piątkowe popołudnie obfitowało w interesujące prelekcje. Konferencję otworzył Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel, który powitał przybyłych gości oraz przedstawił najważniejsze założenia projektu.

Szerzej o projekcie opowiedzieli Pan Miron Mikita – Dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku oraz Pani Stella Pieniążek – koordynator projektu.
Historię przeworskiego tkactwa i cechów rzemieślniczych przedstawiła Pani Małgorzata Wołoszyn – Kustosz muzealny, historyk w Dziale Historii Miasta i Regionu przy Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prelekcja Pana Dariusza Makowskiego – założyciela Manufaktury Królewskiej w Warszawie, który opowiedział o działalności Manufaktury, o styku tradycji ze współczesnością oraz o wykorzystaniu technik tkackich w projektowaniu wnętrz i modzie. Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli okazję posłuchać o powstaniu Parku Kulturowego Miasta Tkaczy w Zgierzu. O swoich doświadczeniach, korzyściach i problemach w promowaniu historii i tradycji opowiedział Pan Karol Maśliński – pełnomocnik ds. Parku Kulturowego Miasta Tkaczy w Zgierzu. FOTORELACJA


MAJÓWKA UTKANA SŁOŃCEM - DZIEŃ DRUGI

Podczas drugiego dnia MAJÓWKI przeworszczanie i goście ze Słowacji mieli okazję bawić się w plenerze na terenie Zajazdu „Pastewnik”. Niewątpliwą atrakcją MAJÓWKI była wioska rzemiosła artystycznego i ginących zawodów, gdzie dzieci i dorośli mogli poznać tajniki tkania, farbowania tkanin, filcowania, ceramiki, skręcania powrozów oraz mieli okazję postrzelać z łuku, kuszy i katapulty. Instruktorzy i uczestnicy zostali wystrojeni w epokowe stroje. Przy średniowiecznych namiotach, w których odbywały się warsztaty, wystawione zostały prace uczestników wykonane podczas wcześniejszych warsztatów tkackich przeprowadzonych w ramach projektu. Uczestnicy imprezy mogli również podziwiać lokalne rękodzieło i rzemiosło oraz wystawę zabytkowych eksponatów i sprzętów związanych z rzemiosłem.

Podczas imprezy wystąpiły zespoły taneczne i wokalne: Zespół taneczny Makovica ze Svidnika na Słowacji, Zespół Pieśni i Tańca „Jarosław”, Kapela Makovica (Svidnik – Słowacja), kapela Drewutnia oraz zespół muzyczny Stonehenge. Zespoły umilały czas uczestnikom imprezy do późnych godzin wieczornych.

W trakcie MAJÓWKI Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel wręczył nagrody i upominki uczestnikom gry terenowej, która odbyła się w godzinach południowych. Tematem przewodnim gry była historia miasta i dawnych rzemiosł. W grze wzięło udział 15 uczestników, którzy podeszli do gry z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem i już czekają na jej następne edycje.

W czasie trwania imprezy Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy umożliwiło bezpłatne zwiedzanie swoich ekspozycji. Ekspozycje Muzeum, zwłaszcza związane z tkactwem spotkały się z dużym zainteresowaniem gości z Polski i Słowacji.

Projekt „Szlakiem transgranicznych rzemieślników” cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Przeworska, Svidnika i okolicznych miejscowości. Ciepłe przyjęcie wśród osób ceniących lokalną kulturę i tradycje skłoniły nas do kontynuacji działań związanych ze propagowaniem spuścizny naszych przodków, czego efektem jest nowy projekt, który rozpocznie się w miesiącu sierpniu 2018 r. FOTORELACJA

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt