czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


BUDOWA DROGI UL. ŻYTNIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI I WITOSA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W PRZEWORSKU
BUDOWA DROGI UL. ŻYTNIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI I WITOSA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W PRZEWORSKU.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

 

27 października 2009 r. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi  ul. Żytniej, Niepodległości  i Witosa wraz z infrastrukturą w Przeworsku. Inwestycja ta stała się jedną z najważniejszych mieście.

Wykonawcą zadania, w drodze  przetargu nieograniczonego, została przeworska firma: Biuro Techniczno Handlowe EMP TERMO Spółka Jawna Ewa i Marek Piękoś.

Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w listopadzie 2009 r., zakończenie i przekazanie do użytkowania całej inwestycji  nastąpiło 31 lipca 2010 r. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa na całej długości ulicy Żytniej wraz z drogami bocznymi w kierunku rzeki Mleczki, na części ulicy Niepodległości od przepustu na Nowosiółce do skrzyżowania z ulicą Witosa. Nawierzchnię wykonano także na całej długości ulicy Witosa wraz z nowym skrzyżowaniem z ulicą Studziańską. 

Przeprowadzone prace obejmowały także wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej na odcinku od ulicy Węgierskiej do ul. Studziańskiej (o łącznej długość 1 860 m), kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa  i Niepodległości  (o długości 640,97 m) wraz z separatorem ścieków oraz oświetlenia ulicznego ul. Żytniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgierską do przepustu na Nowosiółce. Długość wybudowanych dróg - 1 223,56 m. Długość przebudowanych dróg - 496 m. Wszystkie kolidujące sieci podziemne: gazowe, wodociągowe i teletechniczne zostały przełożone zgodnie  z obowiązującymi standardami budowlanymi.

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt