czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PRZEWORSKA AKADEMIA SZACHÓW
PRZEWORSKA AKADEMIA SZACHÓW.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W roku szkolnym 2008/2009 dzieci uczące się w Szkołach Podstawowych  (SP 1, SP 2 i SP 3) Gminy Miejskiej Przeworsk dzięki realizacji projektu „Przeworska Akademia Szachów” otrzymały niezwykłą szansę rozwoju poprzez poznanie tajników królewskiej gry jaką są szachy.

W projekcie uczestniczyło 120 uczniów 6 grup po 20 uczniów w każdej (2 grupy w każdej szkole). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. W myśl maksymy „utile cum dulci” – przyjemne z pożytecznym dzieci nie tylko spędzały czas w miłej atmosferze pod opieką pedagogów ale przede wszystkim kształtowały swoje umysły. Szachy uwydatniają i rozwijają wszelkie zdolności umysłowe człowieka, a zwłaszcza te cechy, które stanowią o wysokim poziomie intelektualnym. Pobudzają do niezwykłej aktywności umysłowej, ćwiczą uwagę, ostrożność, systematyczność, bystrą orientację, przytomność umysłu, opanowanie nerwów, wyobraźnię, pamięć, zdolność skupiania się myślowego oraz duchowego a przede wszystkim zdolność tworzenia i prowadzenia jednocześnie kilku procesów pracy myślowej, co jest uzdolnieniem specjalnym. Gra w szachy uczy skupiać uwagę i myśl nad przedmiotem abstrakcyjnym, co jest niewątpliwie największą ich zaletą.

Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja projektu wzbogaciła ofertę edukacyjną Szkół Podstawowych miasta Przeworska o nową formę zajęć pozalekcyjnych wspierająca wieloaspektowy rozwój uczniów. Beneficjenci ostateczni posiedli umiejętność gry w szachy rozwinęli kwalifikacje kluczowe i społeczne (porozumiewanie się, zdolności matematyczne, umiejętność uczenia się, przedsiębiorczości, zdolności logicznego i krytycznego myślenia). Udział w projekcie wpłyną na wzrost pewności siebie i poziomu samooceny oraz umiejętności komunikacyjnych. Uczestnicy uczyli się jak radzić sobie z niepowodzeniami oraz jak pracować nad osiągnięciem wyznaczonych celów. Wyżej wymienione działania ukształtowały również aktywną postawę życiową beneficjentów.
 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt