czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


POLSKO-UKRAIŃSKA GALERIA WSPÓŁPRACY
POLSKO-UKRAIŃSKA GALERIA WSPÓŁPRACY.

 

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006
zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.

 

 

Całkowity koszt projektu: 137 341,00 zł.

Kwota dofinansowania: 103 005,75 zł (75%), środki lokalne, centralne: 34 335,25 (25%) zł.

 

Celem ogólnym Projektu był rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy w dziedzinie kultury i turystyki. Cele projektu były zgodne z ogólnymi INTERREG Priorytet 2-Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej oraz bezpieczeństwa na granicy Unii Europejskiej. Działanie 2.2 Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych.

W ramach projektu utworzono pol.-ang. stronę internetową http://www.malujmy-razem.przeworsk.org/ z pracami młodych artystów z miast partnerskich Przeworska i Beregowa. Wydany został katalog „Malujmy razem” z pracami uczestników pleneru oraz broszura informacyjna o projekcie. Zakupiono również gadżety reklamujące projekt tj.: długopisy z nadrukiem, reklamówki, smycze, tablice reklamowe, potykacz, banery reklamowe, breloki, notesy.  W dniach 22-24 czerwca 2007 r. na terenie „Pastewnika” w Przeworsku zorganizowany został II Euroregionalny Jarmark Turystyczny. Poprzedziła go konferencja naukowa „Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki Karpat Wschodnich”. Podczas Jarmarku można było obejrzeć wystawę prac młodych artystów uczestniczących w plenerze malarsko-fotograficznym „Malujmy razem”. Przygotowano również stoisko z materiałami promocyjnymi Przeworska (ulotkami, katalogami, informatorami, gadżetami reklamowymi).

Projekt popularyzował działania artystyczne w środowisku młodych ludzi, promował Unię Europejską poprzez turystykę, kulturę i sztukę. Podczas realizacji projektu były gromadzone oraz udostępniane informacje turystyczne, gospodarcze o profilu turystycznym oddziałujące na rozwój Ruchu turystycznego i wzrost liczby wspólnych polsko-ukraińskich projektów. Przyczynił się on do zmniejszenia peryferyjnego charakteru regionu, tym samym do poprawy poziomu życia. Ponadto organizowane spotkania pozytywnie wpływały na aktywność społeczności lokalnej.

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt