czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


ROWEREM PRZEZ KARPATY
ROWEREM PRZEZ KARPATY.

Mikroprojekt współfinansowany  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu INTERREG III A Polska – Republika Słowacka
zarządzany przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.


Całkowity koszt projektu: 26 218,51 zł.

Kwota dofinansowania: 19 663,88 zł (75%).

Wkład własny: 3 932,78 zł (15%).

Środki z budżetu państwa: 2 621,85 zł (10%)

Okres realizacji: 01.04.2007 r. -  30.09.2007 r.

Partnerzy projektu: Miasto Humenne (SK), Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych (PL).

 

Podstawowym celem projektu było ożywienie i wzmocnienie rozwoju ruchu turystycznego w Przeworsku poprzez promocję turystyki rowerowej. Zrealizowane działania projektu przyczyniły się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Powstała pierwsza trasa rowerowa, która rozpoczyna się w Przeworsku, wiedzie przez Studzian, Nowosielce, Białoboki, Ostrów, Mikulice, Krzeczowice, Urzejowice i kończy na przeworskim rynku. Trasę wyznacza niebieski szlak, o długości 31,30 KM a czas przejazdu to ok. 2,5 godz.

Znaki i tablice przygotowane zostały zgodne z zasadami znakowania tras rowerowych (Dziennik Ustaw nr 43 i 53 z dnia 26.06.1999 r.). Dokumentację oraz wytyczenie trasy przygotował Krzysztof Totuń posiadający uprawnienia do wykonywania i wytyczania turystycznych szlaków kolarskich (Leg. Nr 170-12/2002 wydanej przez Zarząd Główny PTTK Warszawa z dnia 11.06.2002 r.).

Pierwszy, inauguracyjny rajd trasą odbył się z udziałem partnera słowackiego, co wpłynęło na wzmocnienie więzi i współpracy pomiędzy partnerami projektu.

Projekt popularyzuje aktywny wypoczynek, promuje Unię Europejska poprzez turystykę rowerową. Przyczynia się do zmniejszenia peryferyjnego charakteru regionu, tym samym do poprawy poziomu życia, stwarza warunki do poznawania miasta i okolic, rodzinnych przejażdżek i czerpania z tego korzyści zdrowotnych.


 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt