czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


EUROREGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
EUROREGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ.

 

 

Całkowity koszt projektu: 37 110,00 EUR.

Kwota dofinansowania: 27 832,50 EUR (75%).

Okres realizacji: 07.2005 - 30.06.2006 r.

 

Głównym celem projektu było utworzenie Euroregionalnego Centrum Informacji Turystycznej – jako transgranicznego ośrodka gdzie skoncentrowane będą aktualne, wyczerpujące informacje z dziedziny turystyki, doskonale wyposażonego i dostępnego przez cały rok.

Projekt skierowany był do mieszkańców Przeworska, Powiatu Przeworskiego oraz województwa podkarpackiego, mieszkańców Beregowa i regionu Zakarpacia, turystów krajowych i zagranicznych a także przedsiębiorców z branży turystycznej. Wybór grup docelowych i działań był odpowiedzią na zauważalne wyraźne problemy przygraniczne regionów Południowo – Wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy, związane szczególnie z niedostatecznie rozwiniętą strukturą dystrybucji informacji. Grupa docelowa odbiorców projektu: mieszkańcy regionów przygranicznych.

 

Projekt obejmował realizację takich działań jak: spotkanie partnerów – organizacje i ustalenie planu działania, utworzenie biura Euroregionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Przeworsku, spotkanie warsztatowe partnerów projektu – opracowanie bazy danych informacji turystycznych, wydanie ulotki „Euroregionalnego Centrum Informacji Turystycznej”, wyjazd studyjny – „Turystyka Zakarpacka”, uruchomienie portalu internetowego www.ecit.przeworsk.um.gov.pl, wydanie Informatora Turystycznego oraz płyty CD, organizację Euroregionalnego Jarmarku Turystycznego.

 

Z uwagi na fakt, że powodzenie projektu opierało się na zbudowaniu solidnych podstaw dla partnerstwa pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w jego realizację, większość działań podejmowanych było wspólnie. Pomysł realizacji projektu przy współudziale partnera ukraińskiego powstał w czasie spotkania samorządowych władz przeworskich z władzami lokalnymi Beregowa. Partnerzy, zarówno ukraińscy jak i polscy, zobowiązani zostali do zebrania niezbędnych informacji potrzebnych do opracowania baz danych podmiotów po swojej stronie granicy. Obecnie bazy te są ciągle aktualizowane. Partner ukraiński odpowiadał za koordynację zadań związanych z projektem po stronie ukraińskiej, przygotuje i opracuje bazę danych o turystyce Zakarpacia.

 

Po zakończeniu realizacji, projekt był zdolny do samodzielnego działania. Urząd Miasta Przeworska zapewnił profesjonalną obsługę ECIT oraz jego długotrwałe finansowanie z budżetu Miasta. Zarówno powstałe Centrum jak i jego obsługa wyposażone zostałow wszelkie normy i standardy UE.

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt