czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


UWIERZ W SIEBIE
UWIERZ W SIEBIE.

 

Projekt POKL finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 realizowała projekt „Uwierz w siebie” – Program szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku  (wartość dotacji 158 545 zł).  Program miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły. Od września do maja 2008 r. w  szkole odbywało się 14 różnorodnych zajęć, w 34 grupach zajęciowych. Były to:

 1. Zajęcia pozalekcyjne „Język angielski Twoją drogą do sukcesu” dla uczniów kl. V i VI zainteresowanych nauką j. angielskiego i osiągających wysokie wyniki w nauce z tego przedmiotu.
 2. Zajęcia pozalekcyjne „Ptaki drapieżne” – kółko przyrodnicze dla uczniów kl. IV.
 3. Zajęcia pozalekcyjne: Multimedialna gazetka „Sówka” dla  uczniów wykazujących zainteresowania dziennikarskie i ICT. Uczniowie w pracowni multimedialnej poznawali niezbędne technologie do zredagowania kilku wydań gazety bibliotecznej. Poznali pracę dziennikarza podczas wycieczki do redakcji gazety.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Pastelami malowane – zaczarowany świat przyrody” dla uczniów kl. IV-VI z zainteresowaniami przyrodniczymi i uzdolnionych plastycznie.
 5. Zajęcia prowadzone przez przyrodnika i plastyka, odbywały się w pracowni, galerii i w plenerze. Wernisaż był prezentacją prac plastycznych i naukowych uczniów, co dało inspirację do tworzenia nowej przestrzeni wystawowej w szkole poprzez profesjonalne eksponowanie prac.
 6. Zajęcia dydaktyczno.-wyrównawcze  „Wiem, umiem, potrafię" dla ucz. klas I-III.
 7. Zajęcia  specjalistyczne: logopedyczne „Mówię lepiej" dla uczniówz zaburzeniami słuchu fonematycznego i wadą wymowy o charakterze dyslalicznym.
 8. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne „Ortograffiti” dla uczniów ze stwierdzoną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysleksją. Prowadzone były w oparciu o Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI, który uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
 9. Zajęcia specjalistyczne: Kinezjologia Edukacyjna.
 10. Zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze „Ortofrajda” dla uczniów kl. II i III. Program edukacyjny został opracowany w oparciu o Kolorową Ortografię autorstwaJ. Furmagi.
 11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „W poszukiwaniu własnych korzeni” dla uczniów kl. II a.
 12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Mały artysta” dla uczniów kl. III b rozwijające aktywność plastyczną, muzyczną.
 13. Zajęcia wyrównawcze „Sport moją szansą” dla uczniów kl. IV.
 14. Zajęcia specjalistyczne – gimnastyka korekcyjna „Woda leczy” dla uczniów kl. IV-V, które odbywały się na miejskim basenie.
 15. Doradztwo i opieka psychologiczno- pedagogiczna „I Ty potrafisz” dla klas V.

 

Prowadziło je 22 nauczycieli. Wzięło w nich udział 240 uczniów. Należy zaznaczyć, że nie byli to tylko uczniowie SP 2 w Przeworsku, ponieważ w zajęciach logopedycznych wzięli także udział uczniowie SP 1 i SP 3 w Przeworsku.

 

Zorganizowano 6 wyjazdów:  2 do Teatru „Maska” w Rzeszowie na przedstawienia i lekcje teatralne, do kina „Zorza” w Rzeszowie, do redakcji gazety „Nowiny” w Rzeszowie, do Nadleśnictwa Sieniawa, Muzeum Lalek w Pilźnie oraz wyjścia do Galerii „Magnez” w Przeworsku i 3 zajęcia muzealne (w tym wycieczka z przewodnikiem szlakiem zabytków Przeworska). Odbyły się 2 spotkania z ornitologiem.

 

Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt na kwotę ponad 18 650 zł. Są to: specjalistyczne doposażenie w sprzęt i programy logopedyczne, pomoce dydaktyczne – plansze, mapy, atlasy przyrodnicze, edukacyjne gry planszowe, multimedialne programy komputerowe, sprzęt sportowy (20 rękawków,  4 płetwy treningowe, 3 piłki do koszykówki, 2 piłki do siatkówki, 13 piłek palantowych i stoper), tablice ekspozycyjne (9 sztuk), parawan, antyramy. Sprzęt w postaci kserokopiarki, drukarki, laptopa, kamery cyfrowej, aparatu cyfrowego, 2 odtwarzaczy CD, 4 odtwarzaczy mp3 z funkcją dyktafonu, 9 dysków przenośnych. Dla podniesienia efektywności zajęć, ich uatrakcyjnienia prowadzący zaplanowali zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. W wielu zajęciach zakupiono materiały papiernicze i biurowe wykorzystane do przygotowania pomocy dla uczniów, przeprowadzenia zajęć. Informacje o realizowanym projekcie umieszczane były na stronie internetowej projektu www.uwierzwsiebiesp2przeworsk.w.interia.pl, w gablotach szkolnych i na tablicy ogłoszeń projektu.

 

Strona projektu www.uwierzwsiebiesp2przeworsk.w.interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt