czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH - BUDOWA OŚRODKA REKREACYJNO - TURYSTYCZNO - SPORTOWEGO PRZY UL. BUDOWLANYCH W PRZEWORSKU
REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH - BUDOWA OŚRODKA REKREACYJNO - TURYSTYCZNO - SPORTOWEGO PRZY UL. BUDOWLANYCH W PRZEWORSKU.

 

Całkowity koszt projektu:  4 742 786,49 zł
Kwota dofinansowania:     4 019 743,08 zł

Okres realizacji: faza przygotowawcza i projektowa lata 2009-2010, faza realizacji rok 2014.

Przedmiotem projektu była rewitalizacja zdegradowanego obszaru poprzemysłowego po Cukrowni Przeworsk przy ulicy Budowlanych w celu zagospodarowania go na ogólnodostępny obszar rekreacyjno-turystyczno-sportowy, na którym obok szeregu atrakcji rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, znajdować się będzie budynek zaplecza powstały po adaptacji i rozbudowie dawnego budynku poprzemysłowego przepompowni. W obiekcie tym mieści się wypożyczalnia sprzętu,  sala spotkań dla 45 osób, zaś na piętrze miejsca noclegowe.

 

Prace rewitalizacyjne prowadzone były na terenie o powierzchni 5,04 ha i szczegółowo obejmowały:

  • rekultywacje terenów po odstojnikach byłej Cukrowni Przeworsk - prace ziemne i niwelacyjne oraz ogrodzenie terenu,
  • przebudowę, powiększenie powierzchni istniejącego budynku z przeznaczeniem na budynek zaplecza  o powierzchni zabudowy - 365 m2 i powierzchni użytkowej - 477,12 m2
  • budowę ciągów jezdnych i pieszych w postaci: ścieżek rowerowych na powierzchni 0,18 ha, wykonanych z asfaltu twardolanego i ścieżek pieszych, zbudowanych z kostki betonowej na powierzchni 0,31 ha;
  • budowę parkingu na powierzchni 0,27 ha, posiadającego 62 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 3 miejsca postojowe dla autokarów i 3 miejsca dla inwalidów,
  • budowę pełnowymiarowego zdrenowanego boiska do piłki nożnej o powierzchni 1 ha, o nawierzchni z trawy naturalnej o całkowitych wymiarach 116,00x81,00 m i powierzchni pola do gry 100x65 m.
  • budowę małej architektury (ławki, kosze na śmieci): ławki parkowe, ławki młodzieżowe, kosze na odpadki., kosze na psie odchody,
  • budowę małej architektury rekreacyjno-sportowej,
  • budowę przyłączy do przebudowanego budynku oraz przebudowę kanału opadowego,
  • włączenie do kanalizacji deszczowej odwodnienia parkingu i dróg manewrowych
  • budowę oświetlenia terenu o charakterze parkowym.

 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt