czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


STWORZENIE WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI POPRZEZ PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA
STWORZENIE WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI POPRZEZ PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA.

Pracownicy Urzędu Miasta wspólnie z przedstawicielami przeworskich przedszkoli i szkół podjęli się wykorzystania możliwości rozwoju edukacji jakie stwarza unijny Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach programu będą realizowane projekty. Jeden z nich to projekt pod nazwą ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, projektodawcą w/w wniosku była Gmina Miejska Przeworsk, a realizacja odbywała się w Przedszkolu Miejskim nr 2 i 3 pod hasłem: „Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez podnoszenie jakości pracy przedszkola”

 

Celem głównym projektu było stworzenie warunków do realizacji indywidualnej drogi rozwoju w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej placówek przedszkolnych.

 

Kwota dofinansowana jaką Gmina Miejska Przeworsk otrzymała to 98 319,42 zł. Projekt realizowany był od 01.09.2008 r. do 31.07.2009 r. Dzięki unijnym środkom dzieci uczestniczyły w nieodpłatnych dodatkowych zajęciach edukacyjnych: języka angielskiego, zajęciach taneczno-muzycznych – rytmice, zajęciach na basenie – nauka pływania (dzieci 6-letnie).

 

Nauka języka angielskiego i zajęcia muzyczno-taneczne odbywały się dwa razy w tygodniu po pół godziny w każdej grupie wiekowej. Zajęcia te odbywały się w ramach zajęć przedszkolnych, co stanowiło wygodę dla rodziców, ponieważ nie musieli przyprowadzać dzieci dodatkowo na zajęcia.  Nauka pływania odbywała się na krytym basenie Szkoły Podstawowej Nr 1 raz w tygodniu, prowadzona była dla dzieci 6-letnich. Na zajęcia rodzice przyprowadzali dzieci po południu.

 

W ramach projektu w maju br. odbyło się spotkanie integracyjne – rodzinny piknik dla wszystkich dzieci i ich rodziców z okazji Dni Mamy, Taty, Dziecka. Spotkanie odbyło się na terenie ogrodu Przedszkola Nr 2. Dzieci i rodzice mieli okazję spędzić wspólnie czas oraz uczestniczyć w konkursach i zabawach z udziałem wodzireja.

 

W czerwcu zorganizowana była wycieczka edukacyjna z okazji Dnia Dziecka do Bałtowa. Dzieci 5 i 6 letnie zwiedzały Park Jurajski, a podczas przejażdżki kolejką podziwiały krajobraz przypominający prehistoryczną krainę dinozaurów. Odbyły się również warsztaty plastyczne, podczas których dzieci będą malowały i zdobiły figurki dinozaurów.

 

Realizacja w/w projektu podniosła atrakcyjność i jakość edukacyjną placówek przedszkolnych. Projekt realizował indywidualne drogi rozwojowe dzieci poprzez zdobywaną wiedzę i umiejętności, stwarzał wychowankom możliwość rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt