czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW, NAJEMCÓW NIERUCHOMOŚCI PDF  Array Drukuj Array  Email
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW, NAJEMCÓW NIERUCHOMOŚCI.

Przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 05 poz. 236 z późn. zm.). Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt