czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PDF  Array Drukuj Array  Email
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM.

 

 

W imieniu własnym i całego zespołu pracowników bardzo serdecznie dziękuję Państwu Radnym za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium - głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy. To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich działań w sprawie inwestycji oraz dbałości o budżet Przeworska. Zobowiązuje mnie to także do dalszej i efektywniejszej pracy dla naszego miasta.

Dziękuję wszystkim pracownikom i służbom urzędu, prezesom spółek miejskich, dyrektorom, kierownikom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych miasta, a przede wszystkim zastępcy Panu Wojciechowi Supersonowi i Skarbnikowi Miasta Przeworska Pani Dorocie Jarosz - przemyślane wydatkowanie środków publicznych i strategiczne działania to zasługa współpracy z Państwem.

Bardzo dziękuję za zaufanie.


Burmistrz Miasta Przeworska

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt