czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


DOFINANSOWANIE KOLEJNEGO ETAPU BUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH PDF  Array Drukuj Array  Email
DOFINANSOWANIE KOLEJNEGO ETAPU BUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH.

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podpisał kolejną umowę na dofinansowanie modernizacji dróg w naszym mieście. Tym razem złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek dotyczył modernizacji dróg dojazdowych do pól oraz do przeworskich winnic. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie i miasto Przeworsk otrzymało dotację w wysokości 150 000 zł, co razem z ze środkami własnymi zarezerwowanymi na ten cel w wysokości 20 000 zł daję łącznie kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg. Modernizacją objęte zostaną dwie drogi dojazdowe na działkach nr 2483/2 boczna ul.Wiejskiej oraz na działce nr 4356 dojazd do przeworskich winnic. Modernizacja tych odcinków drogowych pozwoli na dojazdy do zabudowań mieszkańcom oraz do pół dla rolników, a także przedsiębiorców do przeworskich winnic. Przebudowa dróg jest kontynuacją programu polepszenia warunków dojazdowych do nieruchomości rolnych mieszkańcom Przeworska rozpoczętych w ubiegłym roku, a finansowanych ze środków, które pochodzą z opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt