czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


UWAGA, ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PDF  Array Drukuj Array  Email
czwartek, 31 stycznia 2019 14:01
UWAGA, ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, iż uchwałą Nr III/44/2018 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalone zostały nowe stawki opłat za odpady komunalne.

 

 

 

 

Od 1 lutego 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki  opłaty  za  odpady komunalne:

1.      Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a)       13,50 zł miesięcznie  od  mieszkańca, gdy odpady  zbierane i odbierane w sposób selektywny;

b)       22,00 zł miesięcznie  od  mieszkańca, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2.      Dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku gdy

a)      odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności:

·         120 l – 25 zł

·         240 l – 47 zł

·         1100 l – 141 zł

·         KP-7 kontener 7000 l – 846 zł

·         Za worek 120 l – 25 zł

b)      odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności:

·         120 l – 35 zł

·         240 l – 67 zł

·         1100 l – 202 zł

·         KP-7 kontener 7000 l – 1 210 zł

·         Za worek 120 l – 35 zł


Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej (firmy, instytucje) otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie mają obowiązku składania nowych deklaracji! Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności.

W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu na 2019 rok, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego wydana została decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

 

Poprawiony: piątek, 22 lutego 2019 15:05
 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt