czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki w Przeworsku PDF  Array Drukuj Array  Email
wtorek, 04 grudnia 2018 00:00
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki w Przeworsku.

Dzięki przyjęciu i pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Koszykówki od września 2016 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki „SMOK” dziewcząt. Jest to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Nadrzędnym celem tego programu jest popularyzacja koszykówki, zwiększenie ilości dzieci uprawiających tę dyscyplinę sportu, jak również zwiększenie sprawności fizycznej. PZKosz ze swojej strony pokrywa koszty zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego (piłki, D-MAN, drabinki koordynacyjne, mini płotki, jak również kamerę i laptopa), jak i koszty zatrudnienia trenerów. Miasto zobowiązane jest zgodnie z umową do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zakup strojów sportowych, udostępnienia sali sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć, jak
i ubezpieczenia uczestników programu.

W ramach współpracy i dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Przeworska dr Leszkiem Kisielem a Polskim Związkiem Koszykówki reprezentowanym przez p. Grzegorza Bachańskiego – Prezesa Zarządu oraz p. Marka Lambrycha – Członka Zarządu, od stycznia bieżącego roku kontynuujemy projekt Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dziewcząt, który realizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Wszystkie zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki są zajęciami pozalekcyjnymi. Każda z grup, tj. klasy IV, V i VI odbywają swoje 90 minutowe zajęcia dwa razy w tygodniu. Kadrę trenerską tworzą Pan Jerzy Gilecki i Pan Bartłomiej Diduch, który jest jednocześnie koordynatorem programu SMOK w Przeworsku.

Od października 2017 roku dziewczynki biorące udział w programie Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki uczestniczą w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Koszykówki, obecnie są to U-13 MŁODZICZKA MŁODSZA, U-16 KADETKA. Prócz tego Przeworskie SMOK-i co roku biorą udział w WIELKIEJ PRZYGODZIE Z MINIKOSZYKÓWKĄ W KOSZALINIE.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEGO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA KOSZYKÓWKI SMOK PRZEWORSK

adres hali: ul. Marii Konopnickiej 5.

Klasa IV trener prowadzący: Jerzy Gilecki

Dzień zajęć: WTOREK

godzina zajęć: 14:30 - 16:00

Dzień zajęć: CZWARTEK

godzina zajęć: 14:30 - 16:00

 

Klasa V trener prowadzący: Bartłomiej Diduch

Dzień zajęć: WTOREK

godzina zajęć: 14:30 - 16:00

Dzień zajęć: ŚRODA

godzina zajęć: 14:30 - 16:00

 

adres hali: ul. MISIĄGIEWICZA 10.

Klasa VI trener prowadzący: Bartłomiej Diduch

Dzień zajęć: PONIEDZIAŁEK

godzina zajęć: 14:45 - 16:15

Dzień zajęć: CZWARTEK

godzina zajęć: 14:45 - 16:15

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt