wtorek, 15 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PDF  Array Drukuj Array  Email
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ.

Burmistrz Miasta Przeworska, wykorzystując technologie informacyjne w celu poprawy jakości usług publicznych uruchomił nowe narzędzie udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach, działające jako System Informacji Przestrzennej. System ten umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom, w tym głównie mieszkańcom, inwestorom i turystom, dostęp do informacji obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne, ewidencję gruntów i budynków, numerację adresową nieruchomości, zabytki, tereny zalewowe, itp. System Informacji Przestrzennej miasta Przeworska dostępny jest pod linkiem: http://mprzeworsk.e-mapa.net/.


Zakres tematyczny danych prezentowanych na portalu mapowym jest obszerny i będzie systematycznie uaktualniany. Po wybraniu odpowiedniej warstwy można uzyskać szczegółowe informacje z danego zakresu tematycznego. Ponadto portal wyposażony jest w narzędzie umożliwiające wyszukiwanie konkretnej nieruchomości znając jej adres lub numer ewidencyjny działki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat np. przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska wystarczy uruchomić odpowiednią warstwę tematyczną lub wyszukać miejscowy plan po numerze uchwały. Wówczas po wybraniu konkretnej działki ewidencyjnej możemy odczytać przeznaczenie tej działki zawarte na rysunku planu a po kliknięciu na ikonę „Informacja o obiekcie” uzyskujemy pełną treść uchwały.

W przypadku konieczności uzyskania informacji o ustaleniach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta należy wybrać warstwę „Studium”. Warstwa ta zostanie nałożona na podkład ewidencyjny co znacznie ułatwi odczytanie Studium. W ramach informacji o obiekcie uzyskamy pełną treść uchwały oraz legendę do kolorowych oznaczeń graficznych.

W ramach rozszerzonej funkcjonalności portalu zainteresowany mieszkaniec lub inwestor uzyska informację o obszarach dla których opracowywane są aktualnie nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiana.

Należy zaznaczyć, że prezentowane na portalu informacje mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do wszczynania postępowań administracyjnych. Uzyskane za pośrednictwem portalu informacje, w tym wygenerowane wydruki nie stanowią dokumentów, stanowiących dowody w postępowaniach administracyjnych, cywilnych, egzekucyjnych, sądowo-administracyjnych i innych.W przypadku problemów z działaniem portalu prosimy o ich zgłaszanie poprzez ikonę w górnym menu portalu opisaną jako „Zgłoś problem”. Zgłaszane problemy zostaną przekazane do firmy obsługującej system. Poniżej przykładowy widok portalu przedstawiający sposób prezentacji danych o obiekcie (np. o działce nr 63) obejmujący grafikę mpzp, dostęp do tekstu uchwały o mpzp  oraz widok z dołączonej usługi Google Street View.

 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt