czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA PT.: ZABURZENIA POŁYKANIA JAKO INTERDYSCYPLINARNY PROBLEM DIAGNOSTYCZNY I LECZNICZY PDF  Array Drukuj Array  Email
KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA PT.: ZABURZENIA POŁYKANIA JAKO INTERDYSCYPLINARNY PROBLEM DIAGNOSTYCZNY I LECZNICZY.

12 października 2018 r. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel uczestniczył w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt.: „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”, organizowanej przez Oddział Neurologiczny i Udarowy SPZOZ w Przeworsku oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku. Spotkanie objęte patronatem honorowym burmistrza odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku.

Po przywitaniu zaproszonych gości przez Marzannę Pelc - Naczelną Pielęgniarkę SPZOZ w Przeworsku, burmistrz Leszek Kisiel z okazji zbliżającego się Dnia Patrona Służby Zdrowia, na ręce dyrektora SPZOZ w Przeworsku złożył wszystkim pracownikom szpitala wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka. Burmistrz przekazał również gratulacje dla dr n. med. Anny Kozak-Sykały oraz przeworskiego Oddziału Neurologicznego i Udarowego w związku z prestiżową nobilitacją, jaką jest uzyskany przez oddział certyfikat „Gold Status” nadawany przez Europejskie Towarzystwo Udarowe (European Stroke Organization).

Podczas konferencji wykłady wygłosili: dr n. med Anna Kozak Sykała - Kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego SPZOZ w Przeworsku, dr n. med. Andrzej Pogorzelski - Kierownik Kliniki Otolaryngologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie, lek. Ewa Orzech-Janusz - Kierownik Oddziału Geriatrycznego SPZOZ w Przeworsku, lek. Kinga Kozak - Oddział Neurologiczny i Udarowy SPZOZ w Przeworsku, mgr Edyta Dziubek - Oddział Udarowy i Rehabilitacji Neurologicznej SPZOZ w Przeworsku, mgr Beata Barańska - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oraz mgr Anna Cmokowicz.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt