wtorek, 15 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEWORSKA PDF  Array Drukuj Array  Email
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEWORSKA.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta Przeworska o wypełnienie ankiety dotyczącej budynków mieszkalnych, w których przeprowadzono wymianę kotła grzewczego na nowy lub zmieniono sposób ogrzewania z kotła węglowego na inny sposób ogrzewania, przeprowadzono ocieplenie ścian, dachu, stropu budynku, wymianę okien, drzwi. Pozyskane dane wykorzystywane będą do sporządzenia sprawozdania przez Gminę Miejską Przeworsk z ograniczenia emisji sektora komunalno-bytowego, poprzez likwidację urządzeń o niskiej sprawności spalania lub wymianę na urządzenia niskoemisyjne oraz do poprawy efektywności energetycznej w obiektach budowlanych, poprzez prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynków i oszczędności energii.

Ankieta odnosi się do zapisów zawartych w „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej Uchwała Nr XXX/544/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem działań krótkoterminowych” przyjętego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXX/544/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.W Programie opracowano obligatoryjny zestaw działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do uzyskania poprawy jakości powietrza. Został wskazany zasięg i termin obowiązywania działań, środki, z których działania mogą być realizowane oraz organy odpowiedzialne za ich realizację. Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Przeworska lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . w terminie do 20 września 2018 roku. Dodatkowych informacji udziela Pan Witold Adrian Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, numer tel. 16 648 78 44 w.137, pokój nr 217.
Uzyskane informacje będą wykorzystane tylko na potrzeby sprawozdania Gminy Miejskiej Przeworsk z realizacji zadań ujętych w „Programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej” i nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

ankieta.doc, ankieta.pdf, ochrona danych osobowych.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt