czwartek, 17 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


2+2=5. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ W EKONOMII SPOŁECZNEJ PDF  Array Drukuj Array  Email
2+2=5. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ W EKONOMII SPOŁECZNEJ.

W ramach projektu realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska, w Urzędzie Miasta Przeworska w dniach 25,26,27 stycznia 2010 r. odbyły się warsztaty merytoryczne w ramach tworzenia miejsko – gminnych Programów Działania na Rzecz Ekonomii Społecznej. Celem projektu „2+2=5. Razem możemy więcej w ekonomii społecznej” jest utworzenie i upowszechnienie modelu instytucjonalnego systemu wsparcia dla rozwoju Ekonomii Społecznej.

W ramach projektu zostanie utworzonych  9  pilotażowych  partnerstw.  W tym  Fundacja Akademia Obywatelska utworzy 1 partnerstwo regionalne i 3 partnerstwa miejsko-gminne. Praktycznym efektem udziału Miasta Przeworska w tym projekcie będzie przede wszystkim:

  • opracowanie Lokalnego Programu Działania na rzecz Ekonomii Społecznej (wypracowany wspólnie podczas warsztatów plan konkretnych działań służących powstaniu podmiotów ES),
  • wypracowanie praktycznych procedur  wdrożenia w/w inicjatyw zawartych w Planie w społecznościach lokalnych,
  • przygotowanie i przyjęcie aktów prawa miejscowego z zakresu wsparcia podmiotów ES na terenie Miasta Przeworska.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej  Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt