wtorek, 22 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU
Wpisany przez Agnieszka Zakrzewska   
wtorek, 10 kwietnia 2012 11:40
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU.

Dostrzegając wpływ sektora zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy regionów władze naszego miasta kładą nacisk na niwelowanie barier w dostępie do Internetu oraz technik informacyjnych. W tym celu miasto Przeworsk przygotowało wniosek o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest obecnie w fazie realizacji.

Cel projektu:

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W wyniku realizacji projektu dzieci i młodzież z terenu naszego miasta, będzie miała szansę na lepszy start w przyszłość. Nabycie umiejętności korzystania z komputera i dostęp do Internetu wpłynie na poprawę warunków edukacji szkolnej, co przyczyni się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego, m.in. małych obszarów miejskich poprzez ich zrównoważony rozwój. Jednocześnie poprzez realizację projektu, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zostanie zwiększony dostęp do edukacji dla osób niepełnosprawnych.

Koncepcja projektu:

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” składa się z dwóch części:

  • działań głównych, mających na celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego spowodowanego trudną sytuacją materialną rodzin lub niepełnosprawnością, polegających na wyposażeniu w usługę dostępu do Internetu 80 gospodarstw domowych, za pomocą rozbudowanej własnej miejskiej sieci internetowej z czego 40 gospodarstwa otrzymają także sprzęt komputerowy,
  • działań szczegółowych, mających na celu wzmocnienie głównego celu projektu i przyczyniających się do zmniejszenia problemu wykluczenia cyfrowego poprzez: stworzenie możliwości beneficjentom projektu i ich rodzinom (140 osób) uczestnictwa w szkoleniach podnoszących znajomość obsługi komputera oraz wykorzystania zasobów Internetu, wzrost wykorzystania technologii internetowych w życiu prywatnym i publicznym, zmniejszenie barier technologicznych, ekonomicznych i materialnych w dostępie i wykorzystaniu  Internetu.


Bezpośredni beneficjenci Projektu:

Grupami docelowymi, które w ramach projektu otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu albo dofinansowanie dostępu do Internetu i sprzęt komputerowy są:

  • gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych przez dzieci i młodzież uczącą się,
  • gospodarstwa domowe, w których dziecko niepełnosprawne posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne uprawniające do otrzymywania zasiłku lub świadczenia pielęgnacyjnego.


Budżet Projektu:

Szacowana całkowita wartość projektu wynosi: 520 760,00 zł. Maksymalny udział środków Unii Europejskiej w kwocie dofinansowania w ramach Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowi 85%. 15 % niezbędnego wkładu własnego pokryte zostanie z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” został zamieszczony na Liście rankingowej (3 miejsce 85,5 pkt.) zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą do dofinansowania w ramach 8 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Lista rankingowa dostępna jest na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Kontakt:
Koordynator projektu:Janusz Witkowski
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Urząd Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 78 44

Strona projektu: http://projekt.przeworsk.um.gov.pl

Janusz Witkowski

| „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” |

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt