Nabór wniosków „płatności dla małych gospodarstw”

Dyrektor POR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 31 sierpnia 2024 r. rolnicy mogą składać wnioski o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw.

Łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja danego roku nie mogła przekraczać 5 ha. Stawka wsparcia dla małych gospodarstw wynosi 224 euro za hektar.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-24.