Obrazzki Marka Olszyńskiego i Wojciecha Chmury w Galerii Magistrackiej

Galeria Magistracka zaprasza na wystawy indywidualne malarstwa, rysunku, grafiki, instalacji i obiektów Marka Olszyńskiego MO i Wojciecha Chmury, która czynna jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, do 11 lipca br. 

Podczas piątkowego wernisażu obecni byli licznie zgromadzeni bliscy, miłośnicy prac obu autorów, przeworszczanie oraz wyjątkowy gość z zagranicy – marszand MO z Belgii – Frank Hendrickx. Dla przeworskiego Profesora jest to wystawa szczególna, podsumowująca 40 lat działalności. Po oficjalnej części można było nabyć katalog wydany na tę okoliczność „Obrazzki MO. Instrukcja Obsługi 1984-2024”, w którym oprócz dzieł artystycznych możemy przeczytać również ciekawe teksty traktujące o twórczości artysty, czy wywiad.

W konkluzji na temat uniwersum Marka Olszyńskiego, Beata Lewińska napisała:

„Uniwersum Marka Olszyńskiego jest bardzo złożone. Zarówno jego życie, miejsce w którym osiadł, instytucje z jakimi się związał – jego destynacja – wpływ maja na jego filozofię sztuki, credo artystyczne, jak i twórczość. Ta z kolei jest bardzo różnorodna i bogata zarówno pod względem mediów, jak i stosowanych technik. Jego prace prowokują do przemyśleń, burzą porządek rzeczy, skłaniają do poszukiwań. Istotna jest w niej autentyczność przekazu i krytyka egzystencjalnej kondycji człowieka. Artysta nie estetyzuje, nie czyni nic, aby „spodobać” się odbiorcy. Liczy się tylko wewnętrzny stan emocjonalny i doświadczenia. Subiektywizm percepcji wpływa na deformację rzeczywistości i potęguje ten „zapis emocji”.