Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Na piątkowej sesji Rady Miasta Przeworska 21 czerwca, radni zagłosowali za udzieleniem Burmistrzowi Miasta Przeworska Leszkowi Kisielowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Przygotowanie projektu budżetu oraz jego wykonanie należy do kompetencji burmistrza, a uchwalenie budżetu (czyli ostateczne przesądzenie o jego szczegółowych rozwiązaniach) należy do rady gminy. Z tym też wiążą się przysługujące radzie gminy funkcje kontrolne w zakresie wykonania budżetu, czego szczególnym wyrazem jest absolutorium.

Głosowania zostały poprzedzone prezentacją Raportu o stanie miasta, a także analizą sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego.

Dziękuję wszystkim, którzy codziennie przyczyniają się do tego, że Przeworsk rozwija się i pięknieje. Bo o tym świadczy wykonanie budżetu, który obfitował w inwestycje i tematy służące poprawie życia naszych mieszkańców.

Dziękuję mojemu zastępcy Wojciechowi Supersonowi, sekretarz Agnieszce Zakrzewskiej, wszystkim kierownikom i pracownikom urzędu, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych. Dziękuję radnym, szczególnie dziękuję Skarbnik Miasta Przeworska Dorocie Jarosz za dopinanie blisko 100-milionowego budżetu.

Burmistrz Leszek Kisiel