Przeworsk ekologicznie

Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska majową IMPREZĄ EKOLOGICZNĄ zakończył realizację projektu „Przeworskich uczniów edukacja – ochrony środowiska akcja”.

W ramach projektu ogłoszono dwa konkursy dla uczniów przeworskich szkół, których nagrody zostały sfinansowane z projektu. Pierwszy konkurs o nazwie „Segreguję=zyskuję” zrealizowany został jesienią 2023 r., drugi pn. „Schronienie dla was, pożytek dla nas – domki dla owadów” – wiosną 2024 r.

Ponadto zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do przeprowadzania lekcji edukacyjnych w szkołach, tj.: zestaw kolorowych pojemników do segregacji odpadów oraz 15 szt. domków dla owadów wraz z ich wypełnieniem.

W ramach projektu przeprowadzono kilkanaście lekcji pokazowych z budowy domków dla owadów. Uczniowie otrzymali materiały i samodzielnie uczyli się wypełniać domki, co sprawiało im niezłą frajdę. Pozytywne przyjęcie przez uczniów tej tematyki zaskoczyło samych organizatorów. Dzieci i młodzież prześcigały się w pomysłowości i pięknie realizowali wyzwanie, bez marudzenia i nudy.

Najważniejszym wydarzeniem na podsumowanie całości projektu była IMPREZA EKOLOGICZNA, która odbyła się 22 maja 2024 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Podczas imprezy zorganizowano stoiska tematyczne, zapewniono odpowiedni sprzęt i nagłośnienie dla prowadzących i animatorów, którzy dbali, aby uczestnicy się nie nudzili oraz zakupiono rollup i 2 banery promujące wydarzenie. Jeśli chcecie Państwo poczuć ducha imprezy zachęcamy do obejrzenia relacji znajdującej się na profilu Facebook – Urząd Miasta Przeworska. Dziękujemy Ekspertom, którzy zgodzili się przygotować stoiska ekologiczne i wziąć udział w wydarzeniu, tj. Konsultantowi programu „Czyste Powietrze” z Kańczugi, przedstawicielom Nadleśnictwa Kańczuga, PGW Wody Polskie z Krosna, Fundacji BEE Life spod Rzeszowa oraz Przeworskiej Gospodarce Komunalnej. Ta ostatnia zapewniła szczególną atrakcję – prawdziwą śmieciarkę, do której „kierowania” zgłaszało się wielu ochotników.

Projekt był realizowany jako zadanie pn. „Przeworskich uczniów edukacja – ochrony środowiska akcja!” w ramach dotacji otrzymanej z „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dzięki dotacji uczestnicy konkursów otrzymali wspaniałe nagrody, a uczniowie w szkołach ciekawe pomoce dydaktyczne.

Celem projektu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką segregacji odpadów, roślinności miododajnej, bioróżnorodności, ochrony owadów pożytecznych i dzikich zapylaczy, ochrony gatunków chronionych prawem oraz zrównoważonego rozwoju i GOZ. Cel został osiągnięty, z obopólną korzyścią dla uczniów i organizatorów. Dziękujemy.