Uwaga mieszkańcy! Uwaga kierowcy!

W związku z zakończeniem prac budowlanych na ulicy Bernardyńskiej w Przeworsku przywrócony został ruch jednokierunkowy na drogach ul. Bernardyńskiej i ul. Kilińskiego (do przychodni AW-MED). Prosimy o podporządkowanie się istniejącym znakom drogowym, informującym o sposobie parkowania w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, która obejmuje m.in. wyżej wymienione drogi.