Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Segreguję=zyskuję”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pn. „Segreguję=zyskuję” realizowany w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie został rozstrzygnięty.

Do konkursu wpłynęło 71 prac. Jego celem było zainteresowanie dzieci tematyką segregacji odpadów i gospodarką odpadami i budowanie świadomości w tematyce segregacji oraz zwrócenie uwagi dzieci na wpływ segregacji na środowisko.

Komisja konkursowa z podziwem oglądała kreatywne dzieła młodych uczestników. Po długich naradach wybrano trzy zwycięskie prace dla uczestników z klas I-III oraz 4 zwycięskie prace dla uczniów klas IV-VI.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Gratulujemy umiejętności artystycznych oraz niesamowitej wyobraźni, dzięki której każda praca stała się dziełem sztuki. Listę laureatów oraz prace wszystkich uczniów zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Przeworska oraz profilu Facebook po uroczystym rozdaniu nagród, które odbędzie się 4 grudnia o godz. 14:30 na sali konferencyjnej (parter) w budynku Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10.

Wspólnie z Leszkiem Kisielem Burmistrzem Miasta Przeworska serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wszystkich uczestników wraz z opiekunami.