Przeworskie przedszkolaki w „Programie  wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” II edycja.

W ramach kontynuacji pilotażowego programu pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku, które zakwalifikowało się do niniejszego programu otrzymało od Województwa Podkarpackiego pomoc rzeczową, obejmującą m. in.

  • licencje dostępowe i zestawy do pracy z programem wychowania do dwujęzyczności z językiem angielskim,
  • zeszyty ćwiczeń,
  • maskotki, naklejki na ścianę, opaski na głowę, pacynki,
  • obrazkowe słowniki, książeczki multimedialne,
  • dostęp dla nauczycieli do kursu językowego obejmującego poziom podstawowy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem programu, jest równoległe do języka ojczystego nauczanie języka angielskiego oraz promocja i rozpowszechnienie rozwiązań wspierających rozwój kompetencji językowych poprzez używanie języka angielskiego w trakcie codziennych sytuacji i zabaw w przedszkolu rozwijając jednocześnie kompetencje kluczowe.

Łączna wartość przyznanej pomocy rzeczowej wyniosła 5 265,50 zł.