Narodowe Święto Niepodległości 2023

Przeworsk uczcił 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach wzięły udział władze miasta i powiatu, służby mundurowe, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, poczty sztandarowe instytucji, szkół, stowarzyszeń i organizacji działających w Przeworsku.

W Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny, podczas której tradycją lat poprzednich kadeci klas służb mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku złożyli ślubowanie: „Ja kadet Klasy Mundurowej ślubuję: służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić Jej niepodległości i granic. Honoru kadeta strzec. Symboli narodowych bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, starań wszelkich nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Eucharystię uświetnił udział Orkiestry Dętej pod kierownictwem Tadeusza Zaręby oraz Chóru Lumen z Przeworska.

Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi narodowej na maszt, na rynku przed ratuszem miejskim Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska w swoim przemówieniu przywołał jesień 1918 roku we wspomnieniach Józefa Benbenka i Stefana Świtalskiego. Następnie złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą setną rocznicę odzyskania niepodległości, a pieśniami patriotycznymi zachwycił zebranych Chór Lumen.

Uroczystości zwieńczyło złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą generała brygady Jana Władysława Chmurowicza.