Sadzimy rośliny miododajne

30 października 2023 r. przedstawiciele Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przeworska oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odebrali sadzonki roślin miododajnych ze szkółki wskazanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Otrzymaliśmy 50 roślin miododajnych tj.: 30 szt. drzew – lip drobnolistnych i 20 szt. krzewów – krzewuszki cudownej. Drzewa i krzewy zostały zasadzone na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku.  

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.