Nowa nawierzchnia dojazdowa do ROD „Kolejarz II” i nieruchomości rolnych

Rolnicy, działkowicze i wszyscy mieszkańcy Przeworska mogą już korzystać z nowej nawierzchni od strony ul. Dobrej prowadzącej do nieruchomości rolnych oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz II” w Przeworsku.

Firma Budinstel z Przeworska wykonała koryta na powierzchni 1120 m2, profilowanie i zgęszczanie podłoża na powierzchni 1925 m2, wykonała podbudowę z kruszywa na powierzchni 1650,00 m2 oraz nawierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem kamiennym na powierzchni 1500 m2. Wartość robót wyniosła 115 145, 40 zł.

Zadanie mogło zostać wykonane dzięki wnioskowi o dofinansowanie, który został złożony początkiem tego roku przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela do Zarządu Województwa Podkarpackiego. 16 maja wniosek uzyskał zgodę władz samorządu województwa na przekazanie środków naszemu miastu w wysokości 90 000,00 zł.