Chodnik na ul. Czarnieckiego oficjalnie odebrany

Dziś odcinek brakującego chodnika na ul. Czarnieckiego został oficjalnie odebrany. Ze strony Urzędu Miasta Przeworska w pracach komisji odbiorowej uczestniczyli z-ca burmistrza Wojciech Superson oraz inspektor Elżbieta Basiak. Budowa brakującego chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Czarnieckiego w kierunku Zarzecza współfinansowana była ze środków Gminy Miejskiej Przeworsk w kwocie 63 584 zł. Kolejny etap planowany jest do realizacji w 2024 r. Według zarządcy drogi wkrótce zostanie na niego ogłoszony przetarg.